TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2021

1: Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Cử nhân tài năng đào tạo tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh
(Mã đăng ký xét tuyển KSA)

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo

Hotline: 0902 230 082 – 0941 230 082
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

2: Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long
(Mã đăng ký xét tuyển KSV)

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long

Điện thoại: 0899.00.29.39 – 02703.823.443
Email: ksv@ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong